ХМХэрэгслийн дүрэм

        Үүсгэн байгуулагчийн  201..  оны   …              

 дугаар сарын ….-ны өдрийн .... тоот

шийдвэрийн 1 дүгээр хавсралтаар батлав.

 

                                      " ............................................................” ХМХ-ийн   дүрэм

 

Нэг.  Нийтлэг  үндэслэл

 

1.1 Монгол улсын үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль болон  бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн хуулийн этгээдээс хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл байгуулахдаа, энэхүү дүрмийг мөрдлөг болгож ажиллана.

Үүсгэн байгуулагчаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл  байгуулах шийдвэр гаргаж, дүрмийг баталсанаар байгуулагдсанд тооцно.

1.2 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь хуульд заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртүүлсэнээр хуулийн этгээдийн эрх эдэлнэ.

1.3 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэж, өөрийн тэмдэг, бэлэгдэл, данс, албан бичгийн нүүртэй байна

 

Хоёр: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн оноосон нэр, эрх зүйн болон зохион  байгуулатын хэлбэр

2.1 Оноосон нэр:.....................................................................................

2.2 Эрх зүйн хэлбэр:...............................................................................

2.3 Зохион байгуулалтын хэлбэр:..........................................................

 

Гурав: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн хууль ёсны байршил хаяг

3.1  Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл оршин байгаа хаяг:

·         Аймаг:

·         Сум:  

·         Баг:

·         Гудамж:

·         Тоот:

·         Шуудангийн хайрцаг: -

·         Шуудангийн хайрцагны дугаар: -

·         Харилцах утасний дугаар:

·         И-мэйл хаяг:...................................................................................................

 

Дөрөв: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн үүсгэн байгуулагч

 

Овог нэр

Регистрийн дугаар

Гэрийн хаяг

Утасны дугаар

1

 

 

 

 

 

 

Тав: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн үүсгэн байгуулсан огноо

................................................................................................................................................

 

Зургаа:     Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн нийтлэлийн бодлого давтамж       

             

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................

          Долоо: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн бүтэс зохион байгуулалт

 

7.1 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь эрх барих дээд байгууллага, эрхлэгч гэсэн бүтэц зохион байгууллаттай байна

7.2 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн эрх барих дээд байгууллага нь үүсгэн байгуулагч / редазцийн зөвлөл / байна.

7.3 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн эрх барих байгууллага нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэнэ

  • Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
  • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, түүний төсвийг батлах
  • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийг татан буулгах
  • Байгууллагын жилийн төсвийг батлах
  • Эрхлэгчийг сонгох чөлөөлөх, тайланг хэлэлцэх
  • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах талаар эрхлэгчийн эрх хэмжээг тогтоох
  • Дүрэмд заасан бусад эрх
  •  

Найм: Эрхлэгчийн эрх үүрэг

8.1 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулах

8.2 Сар бүр удирдах дээд байгууллагадаа ажлаа тайлагнах

8.3 Эрх барих дээд байгууллагаас тогтооосон эрх хэмжээний хүрээнл ажиллах

8.4 Нийтлэлийн бодлого хууль, тогтоомжинд нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих

 

Ес: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах нөхцөл

9.1 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийг дараах үндэслэлээр татан буулгана

9.1.1 өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгосон байгууллагын шийдвэр, түүнчлэн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичгээр эрх олгосон байгууллагын шийдвэр гарсан

9.1.2 Дампуурсанд тооцсон, хуулийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн, хуульд заасан бусад үндэслэээр татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан

9.1.3 Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа нь дууссан буюу зорилгодоо хүрсэн учир цаашид үйл ажиллагаагаа үргэжлүүлэх шаардлагагүй гэсэн өөрийнх нь шийдвэр гарсан

9.1.4 Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан

 

Арав: Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндэслэл журам

10.1 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг удирдах зөвлөл / хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн эрх барих дээд байгууллага/ хэлэлцэж шийдвэрлэнэ

10.2 Удирдах зөвлөл / Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн нрх бөарих дээд байгууллага/-ийн шийдвэрээр дүрмийг шинэчилж батласнаар хүчин төгөлдөр болно

 

Арван нэг: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн санхүүжилт

11.1 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн орлого дараах эх үүсвэрээс бүрдэж болно

11.1.2 Борлуултын орлого захиргаа

11.1.3 Албан байгууллага, хувь хүний хандив, тусламж

 

 

                   " ............................................ ”  Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийг

          

 

Үүсгэн байгуулагч:                                              / ..................................... /

 

 

 

 

Гэгээн үйлсийн эзэн бид

Н.Найдансүрэнгийн үг, Хөгжмийн зохиолч, Урлагийн гавъяат зүтгэлтэн Д.Цэвээнравдангийн ая “Гэгээн үйлсийн эзэн бид” дууг толилуулж байна.
[ татаж авах ]

Манай зочид

mod_vvisit_counterӨнөөдөр9551
mod_vvisit_counterӨчигдөр18483
mod_vvisit_counterЭнэ 7 хоног57530
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн 7 хоног67938
mod_vvisit_counterЭнэ сар312094
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сар422147
mod_vvisit_counterБүгд нийт1722452