Алаг-Эрдэнэ, Галт, Жаргалант, Цагаан-Уул сумд бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдлоо.

March 22, 2019 admin 0

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн “Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд тус аймгийн Алаг-Эрдэнэ, Галт, Жаргалант, […]